Stoppen met coke? Ontdek Healthy Life Education

Healthy Life Education: coaching bij verslaving, herstel, stress en burn out om je leven terug in balans te helpen.
Stoppen met coke? Het is mogelijk met de wil tot herstel.

Stoppen met coke? Het is mogelijk met de wil tot herstel!

Stoppen met cocaïne, ook wel 'coke' genoemd, is een van de meest verslavende illegale middelen die er zijn. Vanwege de zeer verslavende neigingen kan het verminderen van de consumptie of het stoppen met coke een hele uitdaging zijn. Stoppen met cocaïne is moeilijk om te voltooien, maar het is een must als men streeft naar kwaliteit van het leven op lange termijn.

Maak een afspraak

Wat doet coke met je gedrag?

Cocaïne of ook coke genoemd, is een harddrug, een witte poederachtige stof die invloed heeft op het centrale zenuwstelsel van het lichaam. Deze stof produceert energie en euforische gevoelens in een individu. Cocaïne wordt gesnoven, gerookt of geïnjecteerd als water oplossing. Hoewel het algemeen geweten en erkend is dat coke een heel verslavende drug is, zijn duizenden er nog steeds toe aangetrokken.

Effecten van cocaïne op de mens

Cocaïne stimuleert de dopamineniveaus in het brein

Dopamine kunnen we associëren met trek, plezier en beloning. Omdat het centrale zenuwstelsel beïnvloed wordt door cocaïne, zijn er negatieve effecten aan verbonden. Cocaïneverslaving kan zorgen voor veranderingen in de genetica in de hersencellen, zenuwcellen en eiwitten. Lees meer over de effecten van drugs op het brein. Andere effecten omvatten:

  • Spraakzaamheid

  • Opwinding

  • Alertheid

  • Ongerustheid

  • Te veel zelfvertrouwen

Hoe wordt cocaïne gebruikt?

Hoe cocaïne gebruikt wordt, bepaald de potentie en duur van de effecten. Snuiven zorgt voor effecten die 15-30 minuten duren. Het roken of injecteren van cocaïne zorgt voor effecten die 5-10 minuten duren, maar iets intenser zijn dan het snuiven. Echter vormt het injecteren van cocaïne een grotere kans op overdosis.

Wat is een cocaïneverslaving?

Cocaïne is een zeer verslavende drug

Cocaïne is een zeer verslavende drug, maar een verslaving is moeilijk te herkennen. Ook bij cocaïne worden symptomen als het steeds verlangen naar de drug, en het negeren van de negatieve gevolgen, gekoppeld aan een cocaïneverslaving. Cocaïneverslaving is zowel psychologische als fysiek.

Psychologische verslaving

Het moeilijkste aan een cocaïneverslaving is de psychologische verslaving. Indien een individu frequent cocaïne gaat gebruiken, zal hij er afhankelijk van worden. Dit wil zeggen dat het individu voelt dat hij cocaïne zal nodig hebben om zich normaal te voelen. Na een tijd ontstaat er ook een tolerantie, men zal steeds meer nodig hebben van de drug om hetzelfde effect te bereiken. Zodra er een afhankelijkheid is ontstaan, zal er een tolerantie ontstaan ​​en zullen ontwenningsverschijnselen optreden bij het stoppen met cocaïne.

Stoppen met coke is vaak moeilijk

Stoppen met coke is vaak moeilijk bij een cocaïneverslaving. De hersenen zijn het nieuwe, abnormaal hoge niveau van dopamine gewend omdat het beloningssysteem in de hersenen helemaal geherprogrammeerd is door de drug.

Cocaïne en andere drugs

Ook afhankelijk zijn van andere middelen

Veel mensen die experimenteren met cocaïne doen dat meestal in omgevingen waar andere middelen worden gebruikt. Om deze reden kunnen veel mensen met een cocaïneverslaving ook afhankelijk zijn van andere middelen, zoals alcohol of marihuana. Dit staat bekend als polydrugsgebruik en is bijzonder gevaarlijk, omdat het risico op een fatale overdosis verhoogt.

Een terugval

Amerikaanse studies hebben aangetoond dat marihuana roken een terugval kan veroorzaken bij herstellende cocaïneverslaafden.

Cocaïne en alcohol worden vaak samen gebruikt

Cocaïne en alcohol worden vaak samen gebruikt, tot het punt waarop alcohol een trigger kan zijn voor herstellende cocaïnegebruikers. Om deze reden is het belangrijk om u tijdens het herstel van alle drugs (alcohol is een drug ) te onthouden. Amerikaanse studies hebben tevens bewezen dat alcohol de hunkering naar cocaïne enorm doet stijgen. De exacte reden hiervan is nog niet wetenschappelijk gekend, maar alcohol drinken kan remmingen verminderen en leiden tot de gevoelens van beloning die bekend zijn bij mensen met een stoornis in het gebruik van middelen, waardoor mogelijk het verlangen naar hun Drug of Choice (D.O.C.) toeneemt. We verwijzen naar dit fenomeen als terugval die door alcohol te drinken wordt teweeggebracht.

Waarom stoppen met cocaïne?

Zonder het cocaïnegebruik te stoppen, is de kans groot dat er zich een verslaving ontwikkelt, met de algemeen ervaren negatieve associaties. Van lichamelijke gezondheidsproblemen, gericht op hartfuncties, tot geestelijke gezondheidsproblemen, die samenhangen met depressie en angst, zijn er ernstige risico's verbonden aan zelfs kortdurende cocaïneconsumptie. Veel mensen die cocaïne misbruiken, zullen moeite hebben om de ernst van hun realiteit te begrijpen. Het is echter belangrijk op te merken dat dit leven niet door hoeft te gaan. Stoppen met cocaïne is mogelijk met professionele begeleiding en de wil tot herstel.

De gevaren van een cocaïneverslaving

Cocaïnegebruik kan aanzienlijke schade veroorzaken

Voortdurend cocaïnegebruik kan aanzienlijke fysieke en psychologische schade veroorzaken. Toch is de grootste zorg de hoge kans op het ontwikkelen van een verslaving. Aangezien cocaïne een zeer verslavende drug is, is een verslaving voor de meerderheid van de personen die het misbruiken zeer waarschijnlijk het gevolg.

De kwaliteit van het leven daalt

Er zijn veel gevaren van aanhoudend cocaïnegebruik, met een sterke focus op cognitieve functies en geestelijke gezondheid. Het ontwikkelen van een verslaving van welke aard dan ook kan een grote uitdaging zijn voor de geestelijke gezondheid van een persoon. De gevoeligheid voor depressie, angst, paranoia en stemmingsstoornissen is hoog. Door dit echter te combineren met het gebruik van cocaïne, kan de gevoeligheid verdrievoudigen, wat aanzienlijke cognitieve aanpassingen tot gevolg heeft. Hier zullen coke gebruikers veranderingen ervaren in hun stemming, gedrag, vooruitzichten, associaties, acties en beslissingen. Door deze veranderingen zal de kwaliteit van het leven van een gebruiker dalen, met financiële en juridische problemen, gezondheidsproblemen, jobverlies en verbroken relaties tot gevolg. Een coke verslaving kan een groot effect hebben op de mensen om je heen, dus koppel of gezinstherapie kunnen ook helpen. Stoppen met coke is noodzakelijk wil je een gezond leven leiden.

Kan je zomaar stoppen met coke?

Stoppen met coke kan een uitdaging zijn

Met dit in gedachten is het belangrijk dat u begrijpt dat herstel een verbintenis op lange termijn zal zijn. Het is echter een waardevolle verbintenis om na te streven, door een leven zonder cocaïne te leiden. Stoppen met coke of verminderen met het gebruik is moeilijk, omdat de zeer verslavende substantie cocaïne de hersenen aanzienlijk stimuleert. Zodra het is geconsumeerd, zelfs voor de korte termijn, wordt dopamine geproduceerd, een sterke chemische stof die trek, gelukzaligheid en energie beïnvloedt. Helaas kan dit niveau van dopamine niet organisch in het lichaam worden geproduceerd.

Cocaïne is een kortlevende drug

Met dit in gedachten, aangezien cocaïne een kortlevende drug is, die ook de instandhouding van dopamine in de hersenen blokkeert, zullen gebruikers de drug blijven misbruiken om die gelijkaardige gevoelens van geluk te bereiken. Hoewel het een stimulerend middel is dat langdurige aanpassingen in de hersenen stimuleert, is het een deprimerend middel dat het organische geluk niveau afschrikt. Als gevolg hiervan moet voortdurend cocaïnegebruik plaatsvinden om negatieve, deprimerende gevoelens, herinneringen en ervaringen te blokkeren. Dit is hoe cocaïneverslaving zich op de lange termijn ontwikkelt, waardoor het erg moeilijk wordt om met de consumptie te stoppen.

Hoe lang duurt afkicken van coke?

Hoe lang duurt de afkick van een cocaïneverslaving?

Hoe stop je op lange termijn met het gebruik van cocaïne? Dit zijn twee veel gestelde vragen die we krijgen. Het is belangrijk op te merken dat revalidatie helaas enige tijd kan duren, vooral gezien de psychologische impact van cocaïnemisbruik. Herstel van een verslaving is een lange termijn inzet. Een eerste herstel kan echter worden bereikt door middel van een revalidatieprogramma op maat opgesteld door Healthy Life Education.

De erkenning van uw cocaïne probleem

De meest effectieve stap om te stoppen met coke is beginnen met de erkenning van uw probleem. We begrijpen dat deze stap een uitdaging zal zijn, vooral als je worstelt met ontkenning of de vertroebelde effecten van verslaving. Het is echter een must om te identificeren dat een ongezonde gewoonte aanwezig is. Stoppen kan indien je bereid bent om te herstellen en wij helpen je graag bij je revalidatie om dat doel te bereiken!

Hulp bij een cocaïneverslaving?

De beslissing nemen om hulp bij cocaïneverslaving te vragen is de eerste stap op weg naar herstel. Het is ook de belangrijkste stap. Hulp bij een cocaïneverslaving vragen is geen schande en niet zwak, het is slim en moedig. Zodra iemand toegeeft te worstelen met een cocaïneverslaving is het de enige manier om verder te gaan en een passende behandeling te volgen om te stoppen met coke.

Ambulante behandeling

Meest aanbevolen methode om te stoppen met coke

Deze vorm van behandeling wordt het meest aanbevolen voor personen met cocaïnegebruiksstoornissen en stelt hen in staat om thuis of in een veilige omgeving te wonen terwijl ze naar ons komen voor een behandeling, inclusief individuele en/of groepstherapie.

Het traject wordt individueel bepaald

Een ambulante behandeling van een cocaïneverslaving kan in intensiteit variëren, zodat individuen slechts één, twee of meerdere uren per week voor behandeling kunnen komen. De behandeling kan een aantal maanden duren en de intensiteit van de behandeling kan worden afgebouwd nadat vooruitgang is geboekt. De intensiteit van de benodigde behandeling wordt individueel bepaald.

Afkicken in Zuid-Afrika

Stoppen met coke in Zuid-Afrika

Dit traject bij onze zuster partner in Zuid-Afrika duurt minstens 1 maand en maximaal 3 maanden in een rustige omgeving waar psychosociale ondersteuning, medicamenteuze behandeling en andere mogelijkheden beschikbaar zijn. Deze behandelingsoptie wordt vaak aanbevolen voor zware cocaïnegebruikers die meerdere stoornissen in het middelengebruik hebben, naast psychische stoornissen of andere gezondheidsproblemen. Dit traject voor de langere termijn kan individuen helpen stabiliteit en steun te krijgen voordat ze terugkeren naar hun gemeenschap.

Behandelingen die effectief zijn

Een behandeling in nazorg

Bij Healthy Life Education voorzien we in 2 soorten van behandeling en gebruiken we technieken die effectief zijn. Of je nu voor een ambulant traject bij Healthy Life Education in België kiest of voor een residentiële behandeling bij onze zuster partner in Zuid-Afrika, adviseren we je absoluut een behandeling in nazorg te volgen bij ons in het kader van een terugvalpreventie. Herstellen is volharden, velen denken dat ze na een korte tijd niet meer gefocust moeten zijn, met alle negatieve gevolgen van dien. Herval loert spijtig genoeg altijd om de hoek en nazorg is dan ook aangewezen!

Healthy Life Education connecting people

Wees sterk genoeg om alleen te staan, slim genoeg om te weten wanneer je hulp nodig hebt en dapper genoeg om het te vragen.

A journey of a thousand miles begins with a single step.

Lao Tzu