Stoppen met alcohol? Ontdek Healthy Life Education

Healthy Life Education: coaching bij verslaving, herstel, stress en burn out om je leven terug in balans te helpen.
Stoppen met alcohol?

Stoppen met alcohol? Het is mogelijk met de wil tot herstel!

De beslissing nemen om te stoppen met alcohol is de eerste stap op weg naar herstel. Het is ook de belangrijkste stap. Hulp bij alcoholverslaving vragen is geen schande en niet zwak, het is slim en moedig. Zodra iemand toegeeft te worstelen met een alcoholverslaving is het de enige manier om verder te gaan en een passende behandeling te volgen.

Maak een afspraak

Wat is een alcoholverslaving?

Alcoholverslaving wordt ook alcoholisme genoemd. Het ontstaat als de frequentie van drinken steeds toeneemt, en de tolerantie van alcohol steeds groter wordt. Als een individu fysiek en mentaal niet meer goed functioneert zonder alcohol, spreken we over een alcoholverslaving.

Oorzaak van een alcoholverslaving

Alcoholverslaving

Alcoholverslaving is de meest voorkomende verslaving dankzij de brede acceptatie van het middel. Vaak ontstaat een alcoholverslaving door meerdere factoren als:

 • Erfelijkheid

 • Sociale omgeving

 • Trauma

 • Persoonlijke omstandigheden

 • ...

Verslavingen zijn vaak erfelijk

Als verslavingsgedrag vaker in de familie voorkomt, heeft het individu een grotere kans om later zelf een verslaving te ontwikkelen. Als er vaak alcohol wordt geconsumeerd in de familie is de drempel ook lager om zelf te beginnen drinken.

Afkicken van alcohol

Een alcoholverslaving is altijd progressief. Dat wil zeggen: het wordt altijd erger en is een jarenlang proces. Het is daarom belangrijk tijdig hulp te zoeken bij het afkicken van alcohol. Hoe sneller dat je beslist om te stoppen met drinken hoe beter. Professionele hulp vragen en aanvaarden is geen schande.

Lichamelijke afhankelijkheid

Tolerantie of gewenning van alcohol

Eerder spraken we over tolerantie. De tolerantie of gewenning ontstaat na en periode van regelmatig te drinken. Na een tijd begint het effect van dezelfde hoeveelheid alcohol af te zwakken, en heeft men meer nodig om hetzelfde effect te verkrijgen. Zo begint men steeds meer te drinken, en ontstaat een lichamelijke afhankelijkheid.

Lichamelijk afkicken van alcohol

Lichamelijk afkicken van alcohol wil zeggen dat als men stopt of mindert, dat er lichamelijke ontwenningsverschijnselen zullen optreden zoals: zweten, trillende handen, angst, misselijkheid en slapeloosheid. Deze ontwenningsverschijnselen zijn vaak ook de reden waarom een individu terug begint te drinken. Een detox kuur dringt zich op bij het afkicken van alcohol.

Psychische afhankelijkheid

Psychische afhankelijkheid

Indien men het gevoel heeft niet meer te kunnen zonder alcohol, dan spreken we over een psychische afhankelijkheid. Het individu voelt zich beperkter in sociale interacties en de mogelijkheid om te ontspannen. Indien alcohol wordt gebruikt als vorm van escapisme, spreken we ook over een psychische afhankelijkheid.

Stoppen met alcohol

Wanneer we een beslissing nemen om te stoppen met alcohol of drugs, denken we vaak dat alleen wilskracht deze beslissing kan ondersteunen. Psychisch afkicken van alcohol is echter niet zo eenvoudig, daar onze hersenen andere ideeën kunnen hebben over onze beslissing om te stoppen. Onze hersenen zijn bedraad om de alcohol of drugs te verwachten . Onze hersenen zijn ook gewend geraakt aan het herkennen van associaties met het gebruik van alcohol of drugs. Deze communicatie van de hersenen naar ons bewustzijn wordt vaak 'psychologisch' genoemd.

Waarom stoppen met alcohol?

Alcoholgebruiksstoornis is wat artsen het noemen als je geen controle hebt over hoeveel je drinkt en moeite hebt met je emoties als je niet drinkt. Er kunnen ernstige lichamelijke en blijvende gevolgen ontstaan voor o.a. de volgende organen: hersenen, lever, pancreatitis, maag en hart- en bloedvaten. Er is een verband tussen overmatig alcoholgebruik en kanker in slokdarm, keel en mond, vooral als de drinkers bovendien roken. Zware drinkers lopen ook een groter risico op kanker aan de dikke darm en de lever. Ook is er een relatie tussen borstkanker en alcohol.

Mentale gevolgen van alcoholisme

Mentale gevolgen van overmatig alcoholgebruik

De mentale gevolgen van overmatig alcoholgebruik kunnen zijn:

 • Sombere gevoelens

 • Agressie & impulsiviteit

 • Angstgevoelens

 • Vergeetachtigheid

 • Slaapproblemen

 • Verwardheid (psychose).

Stoppen met alcohol in je eentje

Sommige mensen denken misschien dat de enige manier om te stoppen met drinken met wilskracht is, alsof het een probleem is dat ze helemaal alleen moeten oplossen. Maar een stoornis door alcohol veroorzaakt veranderingen in je hersenen die het moeilijk maken om te stoppen. Stoppen met alcohol in je eentje proberen kan zijn alsof je een blindedarmontsteking probeert te genezen met vrolijke gedachten.

Overwinnen van een alcoholverslaving

Het overwinnen van een alcoholverslaving kan een lange en hobbelige weg zijn. Stoppen met drinken voelt soms zelfs onmogelijk. Maar dat is het niet. Als je klaar bent en bereid bent om de behandeling te volgen die je nodig hebt, kun je herstellen van alcoholisme en alcoholmisbruik, ongeacht hoe zwaar je drinkt of hoe machteloos je je ook voelt.

Wanneer is alcohol een probleem?

Alcoholgebruik

Voor de meeste mensen is alcoholgebruik geen probleem. Veel mensen zijn sociale drinkers. Anderen houden zich bezig met binge drinken of worstelen met een stoornis in alcoholgebruik - beide worden beschouwd als ongezonde vormen van alcoholgebruik.

Binge drinking

Binge is een Engels woord voor braspartij, waarbij iemand op een losbandige manier alcohol consumeert. Binge drinking wordt gedefinieerd als drinken waarbij het alcoholgehalte in uw bloed stijgt tot 0,08 of hoger. Over het algemeen moeten mannen, om dit alcoholgehalte in het bloed te bereiken, binnen 2 uur 5 of meer standaarddrankjes drinken; vrouwen hebben 4 standaard drankjes nodig. Binge drinken 5 of meer keer per maand wordt gedefinieerd als zwaar drinken.

Een stoornis in alcoholgebruik

Binge drinken is een gevaarlijk patroon van alcoholgebruik waardoor een persoon het risico loopt een stoornis in alcoholgebruik te ontwikkelen. Het kan ook leiden tot andere ernstige gevolgen.

Hoe lang duurt afkicken van alcohol?

Hoe lang duurt de afkick van een alcoholverslaving?

Hoe stop je op lange termijn met het gebruik van alcohol? Dit zijn twee veel gestelde vragen die we krijgen. Het is belangrijk op te merken dat revalidatie helaas enige tijd kan duren, vooral gezien de psychologische impact van alcoholmisbruik. Herstel van een verslaving is een lange termijn inzet. Een eerste herstel kan echter worden bereikt door middel van een revalidatieprogramma op maat opgesteld door Healthy Life Education.

Stoppen met drinken

De meest effectieve stap om te stoppen met drinken is beginnen met de erkenning van uw probleem. We begrijpen dat deze stap een uitdaging zal zijn, vooral als je worstelt met ontkenning of de vertroebelde effecten van verslaving. Het is echter een must om te identificeren dat een ongezonde gewoonte aanwezig is. Stoppen kan indien je bereid bent om te herstellen en wij helpen je graag bij je revalidatie om dat doel te bereiken!

Hulp bij een alcoholverslaving?

De beslissing nemen om te stoppen met alcohol is de eerste stap op weg naar herstel. Het is ook de belangrijkste stap. Hulp bij alcoholverslaving vragen is geen schande en niet zwak, het is slim en moedig. Zodra iemand toegeeft te worstelen met een alcoholverslaving is het de enige manier om verder te gaan en een passende behandeling te volgen. Bij Healthy Life Education bieden we je hulp en een behandeling voor een alcoholverslaving op maat aan. Hoe sneller we hulp kunnen bieden des te beter voor jou, maar weet dat het nooit te laat is om hulp te vragen.

Ambulante behandeling van een alcoholverslaving

Meest aanbevolen behandeling van een alcoholverslaving

Deze vorm van behandeling wordt het meest aanbevolen voor personen met een alcoholverslaving en stelt hen in staat om thuis of in een veilige omgeving te wonen terwijl ze naar ons komen voor een behandeling, inclusief individuele en/of groepstherapie.

De behandeling wordt individueel bepaald

Een ambulante behandeling van een alcoholverslaving kan in intensiteit variëren, zodat individuen slechts één, twee of meerdere uren per week voor behandeling kunnen komen. De behandeling kan een aantal maanden duren en de intensiteit van de behandeling kan worden afgebouwd nadat vooruitgang is geboekt. De intensiteit van de benodigde behandeling wordt individueel bepaald.

Residentiële behandeling van een alcoholverslaving in Zuid-Afrika

Stoppen met alcohol in Zuid-Afrika

Dit traject bij onze zuster partner in Zuid-Afrika duurt minstens 1 maand en maximaal 3 maanden in een rustige omgeving waar psychosociale ondersteuning, medicamenteuze behandeling en andere mogelijkheden beschikbaar zijn. Deze behandelingsoptie wordt vaak aanbevolen voor zware alcoholgebruikers die meerdere stoornissen in het middelengebruik hebben, naast psychische stoornissen of andere gezondheidsproblemen. Dit traject voor de langere termijn kan individuen helpen stabiliteit en steun te krijgen voordat ze terugkeren naar hun gemeenschap.

Behandelingen die effectief zijn om te stoppen met drinken

Behandeling in nazorg

Bij Healthy Life Education voorzien we in 2 soorten van behandeling en gebruiken we technieken die effectief zijn. Of je nu voor een ambulant traject bij Healthy Life Education in België kiest of voor een residentiële behandeling bij onze zuster partner in Zuid-Afrika, adviseren we je absoluut een behandeling in nazorg te volgen bij ons in het kader van een terugvalpreventie. Herstellen is volharden, velen denken dat ze na een korte tijd niet meer gefocust moeten zijn, met alle negatieve gevolgen van dien. Herval loert spijtig genoeg altijd om de hoek en nazorg is dan ook aangewezen!

Healthy Life Education connecting people

Wees sterk genoeg om alleen te staan, slim genoeg om te weten wanneer je hulp nodig hebt en dapper genoeg om het te vragen.

A journey of a thousand miles begins with a single step.

Lao Tzu