Nazorg bij verslaving - Healthy Life Education

Healthy Life Education: coaching bij verslaving, herstel, stress en burn out om je leven terug in balans te helpen.

Nazorg bij verslaving

Healthy Life Education zorgt ervoor dat de stress voor cliënten en hun familie verlicht wordt. We werken op een continuüm van zorg. Dit wil zeggen dat we de behandeling op alle niveaus coördineren, ook in de onderhoudsfase: de nazorg. De nazorg bij een verslaving gaat over het behoud en de voortzetting van duurzaam herstel. We maken een plan in nazorg bij verslaving om de vooruitgang van het individu te beschermen en voort te zetten.

Nazorg bij verslaving is uniek voor elk individu

Elk plan in nazorg bij verslaving is uniek, en op het individu afgestemd. Zo kunnen we de beste weg vooruit bepalen. Samen zullen we de tools beoordelen die de cliënt tijdens de behandeling heeft geleerd, en implementeren. We stellen enkele vangnetten op zodat het individu terug kan keren naar een productieve rol in de samenleving. Succes wordt bereikt door steunpilaren op hun plaats te laten, in plaats van ze abrupt weg te halen. De overvloed aan keuzes voor een nieuw leven kunnen angst en onrust verzaken. Efficiënte nazorgplanning verwijdert echter deze barrières, en zorgt dat het individu zijn potentieel kan omarmen dat hem opwacht in herstel.

De nazorg bij een verslaving gaat over het behoud en de voortzetting van duurzaam herstel. De gevaarlijkste periode voor herval is na 1,5 maanden tot en met 6 maanden na het laatste gebruik. Mensen beginnen zich iets terug beter te voelen en denken dat iets toch nog wel ééns mogelijk moet zijn en verliezen de focus. Maak jezelf niets wijs, wanneer je een bepaalde grens hebt overschreden is recreatief gebruik niet meer mogelijk. Recreatief gebruik eindigt dan ALTIJD in actief gebruik. Nazorg bij verslaving is dan ook essentieel, zonder nazorg is de kans op herval zeer reëel en zijn al je zware inspanningen voor niets geweest. We maken een actieplan!

Belang van nazorg bij verslaving

Na een behandeling is het van uiterst belang om een nazorgproject op te stellen wanneer je residentiële behandeling in Zuid Afrika of je basis ambulante behandeling in België bij Healthy Life Education is beëindigd. Een individu kan zonder nazorgtraject terugvallen in oud gedrag. Om dit te vermijden is een goede nazorg bij verslaving belangrijk, om zo het volledig herstel te garanderen. Healthy Life Education richt zich erop om alle valkuilen en triggers te vermijden voor de cliënt, zodat een terugval voorkomen kan worden. Een goed nazorgtraject helpt het individu vooruit in het leven, om terug te functioneren in de samenleving en zijn dromen te kunnen najagen. Voor een persoonlijk hersteltraject kan je terecht bij de herstelcoaches van Healthy Life Education.

Herstel traject van nazorg bij verslaving

Het herstel traject wordt opgesteld naargelang de behoeften van de cliënt zowel in frequentie (ontmoeten we elkaar 1 of meerdere keren per week) als in tijdsduur (1,5 uur of meer).

Maak een afspraak

Healthy Life Education connecting people

Wees sterk genoeg om alleen te staan, slim genoeg om te weten wanneer je hulp nodig hebt en dapper genoeg om het te vragen.

Always remember, your focus determines your reality.

George Lucas