Disclaimer van Healthy Life Education

Healthy Life Education: coaching bij verslaving, herstel, stress en burn out om je leven terug in balans te helpen.

Disclaimer

Healthy Life Education, verleent u hierbij toegang tot healthylifeeducation.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Healthy Life Education behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op healthylifeeducation.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Healthy Life Education.

Beperkte aansprakelijkheid

Healthy Life Education spant zich in om de inhoud van healthylifeeducation.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op healthylifeeducation.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Healthy Life Education.

In het bijzonder zijn alle prijzen op healthylifeeducation.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op healthylifeeducation.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Healthy Life Education nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Healthy Life Education. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Healthy Life Education, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.