Invloed van een verslaving op het brein. Healthy Life Education

Healthy Life Education: coaching bij verslaving, herstel, stress en burn out om je leven terug in balans te helpen.

Verslaving en het brein

Een verslaving heeft een grote impact op het brein. De hersenwerking wordt belemmerd. Hierbij speelt de prefrontale cortex de grootste rol. De prefrontale cortex bevindt zich net achter het voorhoofd, en verzorgt vele belangrijke processen die we dagelijks nodig hebben. Deze processen omvatten besluitvorming, zelfcontrole, oordeel, redenering en planning. Alcohol en drugs hebben een directe invloed op al deze processen, zowel bij kort- als langdurig gebruik. Verder is er het beloningssysteem. Drugs activeren ten onrechte het beloningssysteem door de manipulatie van neurotransmitters, daarom zijn deze substanties zo verslavend. Een verslaving heeft dus een grote invloed op het brein en de functionering ervan.

Impact van alcohol op de hersenen

De structuur van de prefrontale cortex wordt beïnvloed door het consumeren van alcohol. Dit gebeurt al bij kleine hoeveelheden. Hierdoor wordt het uitvoerend functioneren van het individu belemmerd. Slechts 0,05 g% alcohol kan leiden tot de volgende bijwerkingen:

 • Verminderde hand-oogcoördinatie

 • Lage reactiesnelheid

 • Lagere precisie

 • Verminderd zicht

 • Slechte concentratie

 • Beoordelingsmoeilijkheden

 • Slecht geheugen

 • Risicogedrag

 • ...

Deze symptomen blijven zich meestal ook aanhouden tijdens de katerperiode, de dag nadien.

Uit lang onderzoek en vele MRI scans blijkt dat het brein sneller veroudert bij langdurig gebruik van alcohol. De hersencellen worden vernietigd, en het brein krimpt.

Indien alcohol een verslaving wordt, worden de symptomen ook erger. Echter zijn er “hoogfunctionerende alcoholisten.” Deze personen gaan schijnbaar makkelijk door het leven, maar hebben hun verslaving met gemak in hun levensstijl geadopteerd. Ook zij zullen ingehaald worden door de schade van hun alcoholverslaving op hun brein. Niemand is immuun voor deze hersenschade. Lees hier meer over een alcoholverslaving.

Impact van andere drugs op de hersenen

Cocaïne

Cocaïne heeft een grote invloed op vele fysieke en psychologische factoren, maar ook op het brein en de werking hiervan.

Cocaïneverslaafden voelen zich vaak energiek, alert, euforisch en onverwoestbaar, maar dit is slechts een gevoel. Uit verschillende hersenbeeldvormingsonderzoeken blijkt dat cocaïne een slechte invloed heeft op de alertheid, concentratie, herinnervermogen en besluitvorming van de gebruiker. De hersenactiviteit in de anterieure cingulate cortex van de cocaïnegebruiker ligt aanzienlijk lager dan bij de niet-gebruiker. Meer weten over wat een cocaïneverslaving is? Lees er hier meer over.

Heroïne

Ook bij een heroïneverslaving zien we veranderingen in het brein. Heroïne is een stof die endorfine nabootst. De hersenen worden hier uiteindelijk afhankelijk van, en gaan de eigen endorfineproductie minderen. De combinatie van heroïne en de natuurlijke endorfine zorgen voor een “normaal” niveau van de stof in de hersenen. Naarmate een individu meer heroïne gebruikt, maakt het brein minder endorfine aan. Uiteindelijk heeft men steeds meer en meer nood aan heroïne om endorfine na te bootsen.

Marihuana

Marihuana wordt steeds vaker en vaker gebruikt, en illegaal verkregen. Zoals bij andere verslavingen, wordt de marihuanaverslaving gekenmerkt door de obsessie met het verkrijgen en gebruiken van de stof. THC zorgt ervoor dat een individu zich “high” voelt. Tolerantie is bij marihuana een grote factor: je hebt steeds meer nodig om tot hetzelfde niveau van “high” te komen.

Verder verslechtert cannabis bepaalde cognitieve functies op korte termijn, vrij snel na inname. Meestal herstellen deze verslechteringen weer, al is er bewijs dat er op lange termijn restklachen op cognitieve functies worden gezien:

 • Het verslechtert het geheugen

 • Het zorgt ervoor dat aandacht minder goed vastgehouden kan worden

 • Het veroorzaakt een verslechterde beoordeeling op het eigen gedrag

 • De motoriek kan verslechterd worden

 • Het kan mensen trager maken

Bij jongeren is het bekend dat veelvuldig cannabisgebruik de schoolprestaties negatief kunnen beïnvloeden: cannabis verslechtert het leervermogen. Als iemand niet kan leren, kan dit effect hebben over hoe het individu functioneert.

Methamfetamine/amfetamine (speed)

Methamfetamine/amfetamine zijn sneller verwoestend dan vele andere verslavingen. De inname van deze stoffen kunnen ernstige gevolgen hebben voor zenuwen die dopamine en serotonine bevatten. Langdurig gebruik leidt tot veranderde doorbloeding van de hersenen. Deze veranderingen hebben gevolgen voor het geheugen, het denken en de motoriek.

XTC

XTC, of MDMA, maakt serotonine aan in het brein. Deze stof vernauwt de bloedvaten. Het gebruik van XTC leidt tot een te veel aan serotonine in het brein, waardoor de doorbloeding verminderd. Dankzij de vermindering van de doorbloeding kunnen hersencellen verloren gaan en krimpt het brein. Ook zorgt MDMA voor problemen met herinneren, concentratie, en stemmingswisselingen.

Herstellen van een verslaving

Neurogenese is het proces waarbij de hersencellen zichzelf herstellen, met behulp van stamcellen. Deze cellen worden gebruikt om beschadigde of zieke weefsels te kunnen regenereren en herstellen. De conditie van het brein kan bij het herstellen van een verslaving terug bevorderd worden door middel van:

 • Onthouding van alcohol en drugs (en andere giftige stoffen)

 • Gezonde voeding

 • Sport

 • Gezond slaapritme

 • Psycho-educatie en revalidatiebehandeling

De beste manier om het brein te laten genezen, en de besluitvorming van een individu te verbeteren, is onthouding in combinatie met een revalidatiebehandeling. Bij Healthy Life Education kan je terecht voor coaching en hulp bij onthouding, in combinatie met een behandeling op maat van het individu.

Maak een afspraak

Healthy Life Education connecting people

Wees sterk genoeg om alleen te staan, slim genoeg om te weten wanneer je hulp nodig hebt en dapper genoeg om het te vragen.

Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.

Tony Robbins