Verslavingszorg Antwerpen - Healthy Life Education center

Healthy Life Education: coaching bij verslaving, herstel, stress en burn out om je leven terug in balans te helpen.

Verslavingszorg Antwerpen

Verslavingszorg is een belangrijk onderwerp in onze samenleving, daar een verslaving het leven van iemand en zijn of haar dierbaren grondig verandert. Het doel van verslavingszorg is om jou te helpen je verslaving te overwinnen en een gezonder en meer bevredigend leven te leiden. Healthy Life Education center (HLE) is een herstelcentrum in Antwerpen dat ambulante verslavingszorg aanbiedt zonder wachttijd.

Verslavingszorg Antwerpen

Ambulante verslavingszorg voor wie?

Ambulante verslavingszorg bij HLE is er voor wie eerlijk, open van geest en bereidwillig is en zich herkent in het onderstaande:

✅ Bent u gelet op uw functie gesteld op discretie?
✅ Heeft u een middelenverslaving (drugs, inclusief alcohol)?
✅ Heeft u reeds mislukte pogingen om te minderen of te stoppen achter de rug?
✅ Gebruikt u vaker en in grotere hoeveelheden dan gepland?
✅ Schiet u meer en meer tekort thuis en op het werk met alle problemen van dien?
✅ Wenst u een professionele ondersteuning?

Ambulante verslavingszorg die effectief is

Ambulante verslavingszorg bij HLE is efficiënt ondersteunend:

✅ Professionele, discrete en deskundige begeleiding
✅ Luisterend, geduldig, aanmoedigend, niet veroordelend
✅ Persoonlijk – 1 op 1, geen groepstherapie
✅ Behandelplan op maat
✅ Tijdens en buiten de kantooruren in de avond en zaterdagochtend
✅ Bij ons op kantoor of bij u ter plaatse
✅ U hoeft niet te stoppen met werken en blijft in uw vertrouwde omgeving
✅ Boeiende activiteiten, met o.a sport, yoga & mindfulness meditatie
✅ Familie kan betrokken worden

Verloop van de ambulante verslavingszorg

We houden een intake gesprek, praten over de gevolgen, geven je inzicht en reiken je tools aan om succesvol te kunnen afkicken van je verslaving. Een persoonlijk behandelplan dat beantwoordt aan jouw behoeften wordt opgesteld. De duur van de verslavingszorg varieert naargelang de aard van de problematiek en de vraag van de hulpzoekende.

Na de drugs- en/of alcohol behandeling kan een traject in nazorg worden opgestart. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat ambulante verslavingszorg het meest geschikt is voor personen die kampen met een lichte of matige middelenstoornis. In sommige gevallen kan een residentiële opname behandeling vereist zijn dewelke Healthy Life Education center aanbiedt met de zuster partner in de afkickkliniek in Zuid-Afrika.

Ambulante verslavingszorg en het gezin

Een verslaving is niet enkel moeilijk voor het individu in kwestie, maar ook voor de betrokkenen die kunnen worden betrokken bij de verslavingszorg. Wij zijn toegewijd aan het verstrekken van uitgebreide zorg aan alle naasten en voorzien daarom tevens in een apart programma gezinstherapie dat specifiek gericht is op de naasten zelf en hen inzicht verschaft in de problematiek van verslaving en hen tools geeft hoe om te gaan met de herstellende verslaafde.

Wij willen je graag ondersteunen! Maak een afspraak om te stoppen met coke en hulp bij stoppen met alcohol.